Decenijsko iskustvo u radu sa malom privredom, naučilo nas je da se svaki biznis u Srbiji suočava sa izazovima. Upravo zbog toga kreirali smo podršku za Vaš biznis. Za detalje pogledajte video.

Kreditna limit omogućava preduzeću ili preduzetniku da adekvatno i pravovremeno reaguje. To je okvir, odnosno iznos do kog je banka spremna da klijentu pruži kreditnu uslugu u određenom vremenskom periodu, bilo da je reč o kreditu za obrt, likvidnost, investicionom kreditu, kreditu za energetsku efikasnost, garanciji, dozvoljenom minusu i slično.

Top 3 uslova za uspešan biznis:

Sigurna likvidnost

Često se dešava da se kupcima odobrava odloženo plaćanje što otežava mesečne obaveze koje svaki biznis ima.

Upravljanje zalihama

Avansno plaćanje prema dobavljaču omogućava dodatni popust a samim tim i jeftinijom nabavnom cene robe ili materijala.

Opravdana investicija

Investicija je opravdana ukoliko ona ne ugrožava opstanak biznisa.